Kích hoạt Office 2019 Dài hạn – Cách kích hoạt Office 2019 điều này vĩnh viễn, mà không cần tắt phần mềm chống vi-rút hoặc trình bảo vệ cửa sổ. mà không cần tải xuống phần mềm kích hoạt hoặc những phần mềm khác, đủ với CMD.

Không gặp rắc rối khi giải nén tệp sau đó chạy ứng dụng KMSAuto, chỉ cần sử dụng CMD Command Prompt.

Nếu bạn sử dụng KMS KMSpico chắc chắn bạn sẽ làm được điều phức tạp này.

Tải xuống ứng dụng KMSAuto ++, chưa kể khi không kích hoạt được Office, hoặc nút tùy chọn Kích hoạt không chạy, hoặc các cảnh báo khác liên quan đến việc kích hoạt Microsoft Office này vĩnh viễn.

tuy nhiên, chỉ đủ để làm 3 Cách kích hoạt Office 2019 điều này, và sẽ hoạt động vĩnh viễn vĩnh viễn và miễn phí.

Kích hoạt Office 2019 Dài hạn
Kích hoạt Microsoft Office 2019 với CMD

Phương pháp kích hoạt Microsoft Office này cũng có thể được sử dụng cho tất cả các phiên bản với CMD, điều này được đảm bảo là vĩnh viễn và vĩnh viễn 100% thành công.

Hướng dẫn cách kích hoạt Microsoft Office 2019 Điều này đã được điều chỉnh cho người mới bắt đầu. Quá trình kích hoạt cũng có thể được thực hiện miễn phí và vĩnh viễn, đảm bảo nó sẽ hoạt động.

Kích hoạt Office 2019 Vĩnh viễn với CMD

Cách kích hoạt Office 2019 Mãi mãi điều này cũng được thực hiện Ngoại tuyến và trực tuyến hoàn toàn miễn phí.

Tốt, Để kích hoạt Văn phòng 2019 trong đó có từ, Excel, PowerPoint, vv mà không có khóa sản phẩm, sau đó hãy sử dụng phương pháp này.

1. Tải xuống Microsoft Office 2019 từ trang web chính thức

Tải xuống Microsoft Office 2019 32 bit / 64 bit chính thức và miễn phí cho trang web chính thức của Microsoft chỉ dành cho Windows. Microsoft Office 2019 trong đó có Microsoft Word, Excel, Power Point, DLL.

Tải xuống Microsoft Office 2019 tự do

2. Cài đặt khóa sản phẩm Microsoft Office Tanpa

Vui lòng cài đặt ứng dụng đã tải xuống bình thường và bình thường, mà không cần phải nhập khóa sản phẩm.

3. Buka Command Prompt / CMD

  • Mở đầu
  • Cari Command Prompt / CMD
  • Nhấp chuột phải và nhấp vào Mở với tư cách Quản trị viên

4. Mở Thư mục Microsoft Office

Trong Cmd trước đó, vui lòng nhập lệnh bên dưới:

cd /d %ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16
cd /d %ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16

Đoạn mã trên dùng để di chuyển thư mục vào thư mục văn phòng chính 2019.

Crack License Office
Kích hoạt Office 2019 với CMD

5. Crack License Office

sau sự thành công của, nhập mã sau.

for /f %x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%x"
Crack License Office
Nếu thành công màn hình sẽ như trên

6. Hack khóa kích hoạt sản phẩm

Sau khi thành công vui lòng nhập mã bên dưới:

cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
cscript ospp.vbs /act
hack văn phòng
hack văn phòng

Nếu thành công sẽ hiện ra bên trên và nhấn enter lần nữa là xong hehe

hack văn phòng

Nếu thành công, hiển thị như trên.

Kích hoạt mà không cần tải xuống KMS Office vĩnh viễn

Cách kích hoạt tất cả Office với CMD vĩnh viễn và không sử dụng phức tạp, đảm bảo kích hoạt Microsoft Office vĩnh viễn tất cả các phiên bản, Kích hoạt ngoại tuyến Office, kích hoạt Office mà không cần khóa sản phẩm.

Phương pháp kích hoạt này là bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office 2019,

Thật dễ dàng, nó không đến 5 Số phút để kích hoạt Microsoft Office, Cách kích hoạt Office 2019 ngay cả khi điều này không có phần mềm và tồn tại trong một thời gian dài mặc dù nó trực tuyến.

đọc Cũng :

  • Lenovo Miễn phí Microsoft Office Home Student 2019
  • Cách kích hoạt Office 365 bướng bỉnh

Làm sao ? Cách dễ dàng để kích hoạt Office 2019 Dễ dàng phải không? cách kích hoạt microsoft office 2019 với Command Prompt dễ dàng này và hướng dẫn kích hoạt office 2019 ở trên cũng rõ ràng.

Điều này sẽ làm cho Kích hoạt Office vĩnh viễn 2019 bạn loh.

Cài đặt và kích hoạt Office 2019 MIỄN PHÍ, bạn chỉ cần có Command Prompt.

Không có km kích hoạt văn phòng 2013 miễn phí và dễ dàng mà không cần km tự động 2019 tải văn phòng 2019 nhà và doanh nghiệp làm thế nào để kích hoạt văn phòng 2016.

Làm thế nào để tải xuống hướng dẫn và làm thế nào kích hoạt văn phòng 2019 dài hạn với cmd mà không có km hoặc kmspico, hack chuyên nghiệp cộng 2019 số sê-ri của khóa sản phẩm dan.